TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Järvenpään Sähkö Oy

Vanha Yhdystie 8

04430 Järvenpää


REKISTERIASOITA HOITAVAN YHTEYSTIEDOT

Outi Kyander-Vilja, 09-2797170


REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE, KÄYTTÖTARKOITUS JA SISÄTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä on laskutuksessa tarvittavia tietoja

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Tarvittaessa Y-tunnus

Rekisteriä käytetään laskujen tekemiseen.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.


TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään asiakkaan antamien tietojen perusteella.


TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Asiakkaan tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.


REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. ATK:lla käsiteltävien tietojen käyttöoikeus on vain siihen oikeutetuilla henkilöillä. Rekisterin käyttäminen edellyttää salasanasuojattua käyttöoikeutta.


TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDONKORJAAMISTA

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin kirjatut henkilötiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista.


MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OHJEET

Asiakkaalla on aina oikeus vaatia poistettavaksi kaikki muut tiedot paitsi laskutustapahtumassa asiakkaan yksilöimiseksi kerätyt pakolliset tiedot. Pakollisia tietoja säilytetään lainsäädännön edellyttämä aika.